Kontakt

STELA PLAY spol. s r.o.
Pri Starom letisku 2/A 
831 07 Bratislava-Vajnory

Web: www.stelaplay.sk

Tel.: 02/ 20 755 645

E-mail: